Sık Sorulan Sorular

Sıhhi Tesisat nedir, neleri içerir?

Şehir temiz su şebekesinden başlamak üzere;
Su depoları, hidroforlar, boru bağlantıları, termosifonlar, şofbenler, boylerler, sıcak su hazırlama sistemleri, bina pis su bağlantı sistemleri, yağmur suyu bağlantı sistemlerinin tümü sıhhi tesisat kapsamındadır. Yapıların tüm sıhhi tesisat sistemlerinin kurulması, bu sistemlerin değiştirme, yenileme, geliştirme, yeniden konfora uygun şekilde tasarlanması ve bu sistemlere ait çap, kapasite ve güç hesaplarının yapılması işleridir.

Mobil tesisat nedir?

   Kalorifer tesisatında olduğu gibi PE-Xb boru, koruyucu spiral boru içinden geçirildiğinden dolayı fayans ve seramikler kırılmadan kolaylıkla geğiştirilebilir. Mobil sistem sıhhi tesisatı ile döşenen yerlerde, tamirat için evin suyunu kesmek yerine, o hattı kollektörden kapatmak yeterlidir. Mobil sistem boruları yüksek ısı ve basınçlara dayanıklı olduğundan özellikle termosifon hatlarında güvenle kullanılabilir.
   Uygulaması hızlı ve kolaydır. Kaynak ve lehim gerektirmez. Böylelikle kaynak, montaj, işçilik hatalarına da imkan vermez. Montaj esnasında elektiriğe ihtiyaç yoktur. Kangal boru istenilen yerden kesilerek
su saatinden armatürlere kadar her türlü tesisata tek parça olarak döşenir.
   Mobil sistem PE-Xb boruları, tüm sıhhi tesisat sistemleri için ideal bir çözümdür. Paslanmaz, kireç, yosun tutmaz ve hijyeniktir.

Isıtma Tesisatı nedir?

İnsanların ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik sistemler kurulmasıdır. İnsanlar normal olarak 18°-22°C arasında rahat hissederler. İyi bir ısıtma tesisatında, dış sıcaklığa bağlı olarak, içeride daima sıcaklığın sabit tutulması istenir. Muhtelif yerlere kurulacak sobalarla bunu temin etmek hem zor hem de külfetli olduğundan bireysel ya da merkezi ısıtma tesisatı yapmak bir zaruret halini almıştır.


Merkezi Isıtma sistemi nedir?

Merkezi ısıtma sistemlerinde prensip, bir kazan veya grubundan elde edilen ısının; sıcak su, buhar veya sıcak hava ile ısıtılacak mahallere iletilmesidir.

Merkezi ısıtmayı sağlamak için çeşitli enerji kaynaklarından faydalanılır. Elektrik enerjisi, güneş enerjisi, katı yakacaklar (odun, kömür vb), sıvı yakacaklar (gazyağı, mazot, fuel-oil, vb.), gaz yakacaklar (doğalgaz vb) ve en çok kullanılanlarıdır. Her yakacak cinsine göre farklı kazanlar kullanılır.

Radyatörler farklı tiplerde olabilir mi?

Panel radyatör, dökme dilimli radyatör, dilimli çelik radyatör, dilimli alüminyum radyatör olmak üzere birkaç tiptir. En çok kullanılan çeşitleri bunlardır. Bu tip radyatörlerin  dilim sayıları odanın büyüklüğüne ve ısı ihtiyacına göre seçilir. Büro, hastane, ev, spor salonları gibi yerlerde kullanılırlar.

Bireysel Isıtma sistemi nedir? Avantajları nelerdir?

Bireysel ısınma, kombiler, kat kaloriferleri ve soba tipi olmak üzere kendi içerisinde kısımlara ayrılır. Kombi cihazları ısıtma ve sıcak su sağlama amacına yönelik kullanılabilir.

Avantajlı bir ısınma şeklidir. Kullandığımız kadar yakar ve yaktığımız kadar öderiz. Su için ayrı bir ekipmana ihtiyaç yoktur. Kombiler sessiz çalışan cihazlardır. Az yer kaplarlar ve kolay taşınabilirler.

Kombilerde baca tepmesine ve çekmesine, aşırı ısınmalara, alev sönmesine, donmaya ve gaz kaçağına karşı her türlü önlem alınmıştır. Kombiler yanma havasının temini yönünden bacalı, baca fanlı ve hermetik olmak üzere üçe ayrılırlar.

Pis Su Tesisatı nedir? Nelere dikkat edilmelidir?

Yapılarda çeşitli su kullanma yerlerindeki artık pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna, bulunmayan bölgelerde süzme veya çürütme çukurlarına ileten boru sistemine (bina pis su Tesisatı) denir.

Hıfzısıhha 245. maddesine göre şehir kanalizasyonu bulunan yerlerde pis suyun kanalizasyona bağlanması zorunludur.

1. Pis ve kirli sular en çabuk ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde bina dışına taşınmalıdır.
2. Koku gaz ve böceklerin pis su borularından binaya geçmesi önlenmelidir.
3. Borular hava, gaz ve suyu sızdırmamalıdır.
4. Borular dayanıklı olup çabuk kırılmamalı, yapının esnemesinden ve oturmasından zarar görmeyecek şekilde döşenmelidir.

Klima Tesisatı nedir?

Klima sistemi, ikimlendirme, ısıtma, soğutma, temizleme, sirkülasyon yaptırma ve havanın nem miktarının belirli bir oranda tutulması işlevinin sürekli olarak temin ve tesis edilmesi işlemidir.

Klima çeşitleri ve klima sistemlerinin sınıflandırılması nelerdir?

Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Klima sistemlerini sınıflandırmanın amacı bir sistemi diğerinden ayırt edebilmeyi sağlamak ve ihtiyaçlara bağlı olarak en doğru klima sistemini seçmeyi kolaylaştıracak bir yöntem oluşturmaktır.

Klima sistemi çeşitlerini hava dağıtım ve akışkan cinsine göre;
1. Tüm havalı sistemler
2. Hava-su ile çalışan sistemler
3. Tüm su ile çalışan sitemler
4. Bağımsız üniteli sistemler olarak sınıflandırılır.

Bağımsız Üniteli Sistemler:
1. Split klimalar
2. Pencere tipi klimalar
3. Çatı tipi paket klimalar
4. Taşınabilir tip portatif klimalar olarak sınıflandırılır.


Klima seçiminde kriterler nelerdir?

•    Binanın yapısı ve mal sahibinin istekleri
•    Binanın kullanım amacı
•    Kuruluş maliyeti
•    İşletme maliyeti
•    Kapasite
•    Performans
•    Yer ihtiyacı
•    Güvenirlik
•    Servis ve bakım kolaylığı
•    İç hava kalitesi
•    Isıl konfor
•    Gürültü faktörü
•    Çevre faktörü

Klima kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Klimalar, sağlık açısından son derece faydalı cihazlardır. Ancak, yanlış kullanımlarda sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, klimadan gelen soğuk hava akımına direkt olarak maruz kalmak hastalıklara sebep olabilir.
Klimadan gelen hava doğrudan vücudumuza yönlendirilmemelidir. Ortam ısısı kademeli olarak düşürülmelidir. Genel kabul, ortamın 24 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem’de ideal koşullarda olduğudur.  

Havalandırma Tesisatı nedir?

Konutlarda güvenliği tehdit edici unsurlardan biri de fena kokular, yüksek sıcaklık aşırı nemden meydana gelen sağlığa uygun olmayan hava şartlarıdır. Fena kokular, terlemeler, sigara dumanları, fabrikalardan ve bacalardan çıkan gazlar, elbiselerden yayılan kokular, kullanılan malzemenin kendi özelliklerinden kaynaklanan kokulardan meydana gelir.  Havalandırma insan sağlığını korumak ve insanların rahat çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılır.

Yüksek Sıcaklık;
1) Canlıların solunumunu arttırır.
2) Fena kokuların hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar.
3) Terlemeyi arttırır.
4) Havanın çabuk kirlenmesine neden olur.

Aşırı nem;
1) İnsan vücudunun devamlı ısı ve su buharı vermesine sebep olur.
2) İnsan vücudunun konveksiyon ve terleme ile attığı ısı miktarının azalmasını sağlar.
3) Solunum sıkışmasına ve havanın çabuk kirlenmesine sebep olur.

Havalandırma sistemi çeşitleri nelerdir?

Havalandırma sistemi; tabii havalandırma, suni havalandırma ve sıhhi tesisatlarda yapılan havalandırma olarak üçe ayrılır.

1) Tabii (Doğal) Havalandırma Sistemleri
Bu sistemde, havalandırma, kapı, pencere, duman ve havalandırma bacası vasıtasıyla yapılır.

2) Suni (Yapay) Havalandırma Sistemleri
Bu sistemde, havalandırma vantilatör, aspiratör vb. araçlarla olur. Genellikle mutfak, banyo, WC gibi fazla koku olan yerlerde yapılır. Kirli hava, vantilatörlerle dışarı atılır. Temiz hava, kapı ve pençelerden içeri girer. Mutfak aspiratörleri buna örnek olarak gösterilebilir.

Yangın Tesisatı nedir?
Binalarda mekanik yangın tesisatı denildiğinde söndürme sistemleri, duman tahliye sistemleri ve basınçlandırma sistemleri söz konusu olur. Söndürme sistemlerini ise, sulu söndürme, gazlı söndürme, köpüklü söndürme ve kimyasal kuru tozlu söndürme sistemleri olarak gruplandırabiliriz. Kuşkusuz sulu söndürme sistemleri en çok uygulanan ve kullanım alanı en geniş olan söndürme sistemidir.

Termogaz Limited Şirketi olarak sulu yangın söndürme sistemi uygulamalarımız şöyledir;

1. Yangın dolapları
2. Springler sistemleri
3. Hidrant sistemi
4. İtfaye bağlantı hatları

Sistemlerin tasarımında öncelikle bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı göz önüne alınır. Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerini ve binada yürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak saptanır.

Doğalgaz ve özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Doğalgaz esas olarak metan, daha az oranda etan ve propan gibi hidrokarbonlardan meydana gelir. Doğalgazın evsel kullanım ve merkezi ısıtma olmak üzere konutlarda iki farklı kullanım alanı vardır. Bu farklı alanlardaki alternatif yakıtlar da farklıdır. Evsel kullanımda alternatifler hava gazı, LPG; ısıtmada ise kömür ve fuel oildir.

Havadan hafiftir: Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. Gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır. Bu yüzden havalandırma bacalarından kolaylıkla dışarı atılabilirler.

Kuru bir gazdır: Bu özelliği dolayısı ile dişli bağlantılarda kurumayan sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.

Zehirsizdir: Doğalgazın solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır.

Çevreyi kirletmez: Çevreyi kirleten üç ana faktör doğalgaz dumanı içerisinde bulunmamaktadır. Bunlar kükürt oksit, is ve uçan kül parçacıkları, yanmamış gazlardır.

Temiz bir yakıttır: Bu sebeple, kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar.

Doğalgazın yakılması için ön hazırlama ve depolama gerekmez: Doğalgaz kullanılması halinde yakıt hazırlama ve kül atma işlemlerine gerek kalmaz. Yakıt doğrudan şebekeden kazana boru ile bağlanmaktadır.

Otomatik kontrole uygundur: Doğalgaz yakıcıları tamamen otomatik kontrol ile insana gerek duymadan ve emniyetli bir şekilde çalışırlar. Devreye çabuk girip, devreden çabuk çıkarlar.

Doğalgaz kazanları yüksek verimlidir: Doğalgazlı kazanlarda ısıl verim de yüksektir. Bir kazanın ısıl veriminin yüksek olması, kazanı terk eden duman gazlarının sıcaklığının düşük olmasına bağlıdır.

Ekonomiktir: Bütün bu temizlik, depolama, yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri göz önüne alınırsa, doğalgaz yakılmasının gerek yatırım, gerekse işletme maliyetlerinde önemli kazançlar sağladığı söylenebilir.

Doğalgaz kullanımında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

1. Doğalgaz zehirsiz, renksiz ve kokusuz bir gaz olduğundan, fark edilebilmesi için sonradan çürük sarımsak kokusuyla kokulandırılmıştır. Benzer bir koku duyduğunuzda;
•    Kapı ve pencereyi açıp, ortamı havalandırınız.
•    Ana vanayı kapatınız.
•    Çakmak, kibrit yakmayınız.
•    Elektrik ekipmanlarını açmayınız, kapamayınız veya fişten çekmeyiniz.
•    Kapı zilini kullanmayınız ve kullandırmayınız.
•    Kıvılcım çıkarabileceği için telefonunuzu kullanmayınız.
•    Gaz kokusu olan mekânı herkesin boşaltmasını sağlayınız.
•    Komşunuzdan veya en yakın bir yerden İGDAŞ 187 Doğalgaz Acil Hattını arayınız.
•    187'ye ulaşamazsanız itfaiyeyi arayınız.
•    Koku bodrumdan geliyorsa bodruma girmeyiniz.
•    Arızayı kendiniz gidermeye çalışmayınız.
•    Eğer gaz cihazınızın yakınında hafif bir gaz kokusu hissederseniz pilot ateşiniz arızalı demektir.
•    Cihazınızı onarım için servisine gösteriniz.
2. Doğalgazlı cihazlarla zehirlenme olayları, baca tıkanması ve uygun olmayan cihaz kullanımı sonucu yanma ürünü duman gazlarının odaya dolmasıyla meydana gelmektedir.
Bu nedenle kullanılan cihazlar ve bunların baca tesisatları çok önemlidir. Kontrol ve bakımları yaptırılmalıdır.

4. Doğalgaz %5 – 15 oranında hava ile karıştığında yanıcı ve patlayıcı özellik kazanır. Bu nedenle doğalgaz sızıntılarına müsaade etmemek, olası sızıntılara karşı doğalgaz tesisatı ve kullanım cihazlarının havalandırılması, kaçak belirlendiğinde bir kıvılcım veya ateşle temastan kesinlikle kaçınılması gerekir.

5. Doğalgaz havadan hafiftir. Bu nedenle tavan seviyelerinde veya yükseklerde toplanma eğilimindedir. Doğal gazın yükselme eğilimi havalandırma ve sızıntıların tahliyesi bakımından avantaj sağlar.

Doğalgaz cihazlarıyla ilgili güvenlik önerileri nelerdir?
Cihazlarınızın verimli ve güvenilir çalışmasını istiyorsanız imalatçının kullanma klavuzuna ve gaz dağıtım firmasının talimatlarına uyunuz. Düzgün monte edilmemiş veya bakımı iyi yapılmamış cihazlar zehirli bir gaz olan karbonmonoksit üretirler. Doğalgaz cihazlarında karbonmonoksit gazına sebep olan durumların bazıları şunlardır:
•    Cihazın yakıcı bölümlerinde özel sargının iyi yapılmamış olması veya toz olması.
•    Bacaların tıkanması.  
•    Temiz hava girişinin engellenmesi.
Karbonmonoksit her ne kadar renksiz, tatsız kokusuz olsa da karbonmonoksiti solumak, bulantıya, baygınlığa, soğuk algınlığına ve benzer belirtilere neden olur. Aşırı oranda karbonmonoksite maruz kalmak ölüme neden olur. Eğer doğalgaz cihazınızın iyi çalışmadığından şüpheleniyorsanız yetkili servis elemanları tarafından bakımını yaptırınız.
Pişirme ocakları ve bacalı doğalgaz cihazları 12 m3 den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Bu tip cihazların bulundukları mahalden en az 100 cm2 net geçişli atmosfere açılan havalandırma menfezleri bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Menfezin cihaz karşısındaki duvar veya pencereden açılmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca konulacakları hacimlerin büyüklüğü ne olursa olsun bacalı cihazlar açık balkon, yatak odası, banyo, WC gibi yerlere konulmadığı gibi banyo, WC ve yatak odalarından duman boruları geçirilerek baca bağlantısı yapılamaz.
Bacalı cihazların bulunduğu bölümde iyi çekiş yapan bir baca bulunmalı ve cihaz mutlaka bu bacaya bağlanmalıdır. Atık gaz boruları kapı ve pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Gaz cihazlarının ısınan dış yüzeyleri ile kullanılan eşyalar arasındaki açıklık en az 50 cm olmalıdır. Denge bacalı (hermetik) gaz cihazlarının bacaları mutlaka atmosfere açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlanmalıdır.
Bacalı cihazlar yanma için gerekli olan havayı bulundukları ortamdan almaktadırlar. Estetik kaygılar nedeniyle bu cihazların bir dolap içine alınmaları yanma için ihtiyaç duyacağı taze havayı engellemektedir ve yanma kalitesini düşürmektedir.

Doğalgazı Nasıl Ekonomik Kullanırım?

1. Çatı yalıtımınız yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz.
2. Sistemlerinize zaman ayarlı termostat monte ettirdiğinizde veya zaman ayarlı termostatı bulunan cihazlar kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır.
3. Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz. Konutlardaki tüm ısı kaybının %15’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşlukları pencere süngeri ile kaplayınız.
4. Doğalgaz sobası kullanıyorsanız, soba filtrenizi cihazı kullanmaya başladığınız mevsime girdikten sonra her ay kontrol ediniz, gerekiyorsa değiştiriniz.
5. Verimli kullanma oda konforu 19 derecedir. Oda termostatı olduğunda 1 derece düşer ve yakıt tüketiminde %6 tasarruf sağlanır.
6. Termostatınızı, bir günden fazla evden uzak kalacaksanız, kapatınız.
7. Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatınız.
8. Soğuk havalarda sıcaklığı içeride tutmak için duvar veya pencere klimalarının dış havayla temas eden bölgelerini engelleyiniz. Tüm ısı kayıplarının %10’u yeniden ısıtılmak zorunda olan hava hareketlerinden dolayı gerçekleşir. Fakat bacalı veya bacasız tipte doğalgaz cihazlarının bulunduğu ortamlarda bulunması zorunlu olan 100 cm2 net geçişli havalandırma menfezini kesinlikle kapatmayınız.
9. Radyatörleri mobilya ve benzeri eşyalar veya perdeler ile engellemeyiniz, kapatmayınız. Radyatörler örtülürse %15 yakıt tüketimi artar.
10. Doğalgaz tüketim cihazı satın almak istediğinizde verimi yüksek olanı
tercih ediniz.
11. Pişirme ocağını ısınma amaçlı kullanmayınız.
12. Bulunduğunuz ortamın konfor şartlarına uygun olarak ısınma cihazını ayarlayınız.
13. Bacalı cihazları dolapların içerisine yerleştirmeyiniz. Bu durum cihazların ortamdan yanma havası almasını engeller ve yanma verimi düşer.
Anasayfa | Hizmetlerimiz | Ürünlerimiz | Referanslarımız | Sık Sorulan Sorular | İnsan Kaynakları | Hakkımızda | İletişim |